catalogue-partners2023-15
catalogue-partners2023-16
catalogue-partners2023-17
catalogue-partners2023-18
catalogue-partners2023-19
catalogue-partners2023-20
catalogue-partners2023-21
catalogue-partners2023-22
catalogue-partners2023-23
catalogue-partners2023-24
catalogue-partners2023-25
previous arrow
next arrow
catalogue-partners2023-15
catalogue-partners2023-16
catalogue-partners2023-17
catalogue-partners2023-18
catalogue-partners2023-19
catalogue-partners2023-20
catalogue-partners2023-21
catalogue-partners2023-22
catalogue-partners2023-23
catalogue-partners2023-24
catalogue-partners2023-25
previous arrow
next arrow
catalogue-partners2023-8
catalogue-partners2023-9
catalogue-partners2023-10
catalogue-partners2023-11
catalogue-partners2023-12
catalogue-partners2023-13
catalogue-partners2023-14
previous arrow
next arrow
catalogue-partners2023-8
catalogue-partners2023-9
catalogue-partners2023-10
catalogue-partners2023-11
catalogue-partners2023-12
catalogue-partners2023-13
catalogue-partners2023-14
previous arrow
next arrow
catalogue-partners2023-4
catalogue-partners2023-5
catalogue-partners2023-6
catalogue-partners2023-7
previous arrow
next arrow
catalogue-partners2023-4
catalogue-partners2023-5
catalogue-partners2023-6
catalogue-partners2023-7
previous arrow
next arrow

OUR VISION

EMPOWERING COMMUNITIES

เราเชื่อว่าการเล่นกีฬาควรเป็นเรื่องสนุก โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง อัตลักษณ์ทางเพศ จุดมุ่งหมาย คือยกระดับและพัฒนาวงการกีฬาไทย ในระยะยาว เรามีความเชื่อ และมุ่งมั่นที่จะขึ้นไปสู่การเป็นแบรนด์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งไม่ใช่เพียงการเสาะแสวงหาของกำไรในเชิงธุรกิจแต่ยังคงหมายถึง การยกระดับและพัฒนาในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมนี้ มุ่งมั่น สร้างการประสานงานอย่างเป็นสากล ปรับรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ออกมามีคุณค่า และน่าลงทุน ต่อคนภายนอก ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเข้าถึงการรับรู้ และความสามารถในการดูแลนักกีฬา เพื่อนๆของเราในระยะยาว

SAVE OUR PLANET

ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เราพยายามพัฒนาสินค้าด้วยวัสดุที่ยั่งยืน ถูกทำมาใช้ซ้ำ และการออกแบบที่คำนึงถึงทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนจากดึงสรรถภาพของนักกีฬา ทุกประเภทกีฬา ให้สามารถ ดึงเอาศักยภาพสูงสุดมาใช้งานได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากแบรนด์ VOLT ก็คือหนึ่งในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าต้องยอมรับว่าตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างผลกระทบแต่ตัวเราจะไม่นิ่งนอนใจพร้อมต้องการรับผิดชอบและเปลี่ยนตัวเอง เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่พัฒนาสินค้าจากวัสดุยั่งยืน 100% ในปี 2024

EQUITY

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเพราะเรามีความเชื่อในความเท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน ซึ่งเน้นย้ำถึงการปกป้องเสรีภาพ ในการแสดงออกของทุกคน และแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของเรา ในการยอมรับความแตกต่าง บนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ผิวพรรณ หรือรูปลักษณ์ ขอเพียงภูมิใจในตัวเอง และยอมรับความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นตลอดระยะเวลา ในการดำเนินองกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่าทุกๆการตัดสินใจ ทุกๆทางเลือก คือสิทธิของทุกคน ที่จะดำเนินไปในนทางเดินของพวกเขาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าทางเดินนั้นจะเป็นทางเดินใดก็ตาม และเรายังเรียกร้องให้มีการปฎิบัติต่อนักกีฬาและบุคลากรอย่างเท่าเทียมกับทุกเพศสภาพ เราคาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกแสดงอย่างชัดเจนและเห็นผลในระยะเวลาอันใกล้นี้