จิรวรรณ ชูตระกูล

“ อดีตนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย ปัจจุบัน นักกีฬารักบี้ ”

พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ

“ นักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทย ”

เบญจพร ลิ้มพานิชย์

“ นักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทย ”

ภัคจิราพร ก๋ากัน

“ นักกรีฑาคนพิการหญิงทีมชาติไทย ”

ศิริพร แก้วดวงงาม

“ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟหญิงทีมชาติไทย ”

นาวาอากาศตรีหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี

“ อดีตนักกรีฑาหญิงทีมชาติไทย ”

จิรวรรณ ชูตระกูล

“ อดีตนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย ปัจจุบัน นักกีฬารักบี้ ”

พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ

“ นักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทย ”

เบญจพร ลิ้มพานิชย์

“ นักกีฬายิมนาสติกลีลาหญิงทีมชาติไทย ”

ภัคจิราพร ก๋ากัน

“ นักกรีฑาคนพิการหญิงทีมชาติไทย ”

ศิริพร แก้วดวงงาม

“ นักกีฬาวินด์เซิร์ฟหญิงทีมชาติไทย ”

นาวาอากาศตรีหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี

“ อดีตนักกรีฑาหญิงทีมชาติไทย ”