RAYONG FC

เสื้อแข่งที่เป็น Cyclecell จากของเหลือ สู่นวัตกรรมแห่งการดึงศักยภาพของนักกีฬา วัตถุดิบจากขยะทางทะเลที่ถูกทิ้งขวาง ถูกหมุนกลับ VOLT เชื่อในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราผนวกเอาเทคโนโลยี ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มาใส่ในเทคโนโลยีเดิมที่เรามีอยุ่

CHIANGMAI UNITED

ฤดูกาลใหม่กับความท้าทายในเป้าหมายสูงสุด สู่การเลื่อนชั้นในปีที่พวกเค้ามีทุกความพร้อม