SPONSORSHIP REQUEST

โวลท์ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการกีฬาทั่วโลก เรามีความเต็มใจที่จะสนับสนุน นักกีฬา ทีมกีฬา หรือ รายการกีฬาต่างๆ ที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ หรือ การแข่งขันในระดับอื่นๆ

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยมีการส่งคำขอต่างๆ  เพื่อพิจารณาขอการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางเราต้องพิจารณาอยางละเอียดถี่ถ้วน เพื่อสามารถทำการสนับสนุนได้อย่างตรงจุด และมีประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายและทาง โวลท์ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหากมีความล่าช้า หรือ คำขอของท่านไม่ผ่านการพิจารณา

* โวลท์ ยินดีทำการสนับสนุนเป็นมูลค่าสินค้าเท่านั้น โดยไม่รับพิจารณาคำขอที่เป็นเงินสดใดๆ ทั้งสิ้น