ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บริษัทแบรนด์กีฬาไทย

ที่มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกันกับเรา

ร่วมเป็นทีมเดียวกับเรา VOLT TEAM

คุณสมบัติรวมสำหรับทุกตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35  ปี

– มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน WORD,EXCEL,POWER POINT อย่างมีประสิทธิภาพ 

–  มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในความท้าทาย ทุ่มเท และมีความชอบ ( passion )ในงานของตน  

สามารถทำงานในหลายตำแหน่งได้พร้อมกัน เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ( Start up ) พนักงานทุกคนจึงต้องสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทุกงาน