บริษัท โวลท์ เอนเนอร์จี แวร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาแก่ “สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ”

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง โซน 1 โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งรอบสุดท้ายระดับประเทศ ณ. สนามชาญชัยอะเคเดี่ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ทั้งนี้ บริษัท Volt Thailand ได้สนับสนุน ผลิตภัณฑ์และชุดกีฬา ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อใช้ในการแข่งขัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *